Kapalı Kalp Ameliyatı Sonrası

Kalbin içine girilmeden üzerindeki anormallikleri veya problemleri düzeltmek için yapılan bir tür tedavi yöntemidir. Bu işlem, çoğu zaman damarlarda, kapakçıklarda veya duvarlarda meydana gelen problemleri çözmek için kullanılır. Ayrıca, doğuştan gelen kusurların çoğu kapalı kalp ameliyatı ile sonlanabilir. Organa giden kanın yapay bir dolaşım ve oksijenasyon sistemine (kalp-akciğer makinesi) yönlendirildiği açık uygulamanın aksine, kalbin kendisinde çalışmayı sürdürdüğü bir işlemdir. Bu durum, hastanın operasyon durdurulmasına gerek olmamasını sağlar, bu da komplikasyon riskini azaltabilir.

Hangi Durumlarda Kapalı Kalp Ameliyatı Yapılabilir?

Kalp Kapakçığı Hastalıkları: Bu tür sorunlar genel olarak kapalı kalp cerrahisi ile tedavi edilir. Bunlar, kalbin dört odasının arasında kanın tek yönlü akışını sağlar. Ancak bazen sertleşebilir ve açılamaz hale gelebilir (stenoz), veya yeterince sıkı kapanmayabilir ve kanın geri akmasına neden olabilir (yetmezlik). Bu işlem, bu tür sorunları düzeltmek için etkilidir.

Doğuştan Kalp Kusurları: Kapalı kalp ameliyatı, çocuklarda ve yetişkinlerde doğuştan kusurların tedavisinde kullanılır. Doğuştan kusurlar, doğumdan itibaren yapısında mevcut olan anormalliklerdir ve damarları, kapakçıkları veya duvarlarını etkiler. Çoğu durumda, bu tür kusurlar operasyon ile düzeltilebilir.

Kapalı Kalp Ameliyatı SonrasıAtriyal Septal Defekt (ASD) veya Ventriküler Septal Defekt (VSD): ASD ve VSD, doğuştan olan kusurların yaygın türleridir ve kalbin odalarını ayıran duvarlarda delikler vardır. Bu durum kanın odaları arasında istenmeyen bir şekilde akmasına neden olur. ASD veya VSD olan hastalar genel olarak bu tedavi yöntemi ile iyileştirilir.

Koroner Arter Hastalığı: Bu cerrahi uygulama yöntemi bazen koroner damar rahatsızlığıiçin kullanılabilir. Koroner damar sorunu, kalbi besleyen yolların daralması veya tıkanması durumunda ortaya çıkar. Ancak, bu durumun tedavisi stent yerleştirme veya koroner bypass işlemi gibi diğer prosedürleri gerektirir.

Kalp Tümörleri: Nadiren, kalpte benign veya malign tümörler oluşabilir. Küçük ve erişilebilir tümörler kapalı kalp ameliyatı ile çıkarılabilir.

Unutulmamalıdır ki, hangi prosedürün uygun olduğuna dair nihai kararı verirken, hastanın genel sağlık durumu, yaş, hastalığın türü ve karmaşıklığı, hastanın diğer sağlık koşulları ve doktorun tecrübesi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

Sıkça Karşılaşılan Kalp Rahatsızlıkları

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyon, arterlerinizdeki kan basıncının sürekli olarak çok yüksek olmasıdır. Zamanla, yüksek tansiyon daha sert çalışmasına neden olur ve kası zayıflatabilir. Ayrıca kalp krizi, inme ve yetmezlik riskini de artırır.

Kalp Yetmezliği: Vücudun gereksinimlerini karşılayacak kadar kan pompalayamaması durumudur. Bu kasın zayıflaması veya sertleşmesi nedeniyle oluşur. Nefes darlığı, ödem (şişlik) ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir.

Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi): Normalden daha hızlı, daha yavaş veya düzensiz atmasına neden olan durumlardır. Bunlar arasında taşikardi (hızlı kalp atışı), bradikardi (yavaş atışı), atriyal fibrilasyon (düzensiz atışı) ve ventriküler fibrilasyon (ölümcül bir ritim bozukluğu) gibi durumlar bulunur.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları: Dört kapakçığının bir veya daha fazlasının düzgün çalışmaması durumlarını içerir. Kanın odalar arasında tek yönlü akışını sağlar. Bu tür hastalıklarda, kapaklar sertleşir ve açılamaz hale gelir (stenoz), veya yeterince sıkı kapanmayabilir ve kanın geri akmasına neden olabilir (yetmezlik).

Kardiyomyopati: Kardiyomyopati, kasın anormal şekilde kalınlaştığı, sertleştiği veya zayıfladığı bir durumdur. Bu, kanı etkili bir şekilde pompalamasını engelleyebilir.

Doğuştan Hastalıklar: Bunlar, doğumdan önce gelişimde oluşan anormalliklerdir. Doğuştan sorunlar, odalar, kapakçıklar veya arterlerde anormallikler içerebilir.

Bu hastalıkların her biri belirli belirti ve semptomlara neden olabilir ve özgül tıbbi tedaviler gerektirir. Bu hastalığa sahip olan bir kişinin belirtileri varsa veya risk faktörleri (örneğin, aile öyküsü, sigara içme, diyabet veya yüksek tansiyon) varsa, bir sağlık hizmetleri sağlayıcıya başvurması ve gerekirse kapalı kalp ameliyatı olması önemlidir.